hanhphucchogiadinh.com

Bài viết 04/2016

• Nhà thơ Hữu Thỉnh được bầu là Tổng Thư ký.

• Dư luận đánh giá là một Đại hội khá tẻ.

• Mất khá nhiều thời gian “giải quyết” nhân sự mà những vấn đề lớn của văn học chưa được thảo luận nhiều.

Do tính chất thời vụ mà việc sản xuất và cung cấp phân bón có những đặc thù riêng không như những hàng hóa khác.
Các bậc “mày râu” thì chia làm 2 phe, một bên ủng hộ quan điểm này, bên còn lại thì tỏ ra bất bình
Phải hết sức thận trọng khi dùng thuốc kháng sinh cho trẻ nhỏ.